ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - SERVIS, ODBORNÝ DOHLED, PROJEKTY, PORADENSTVÍ

Zajistíme Vám kompletní služby při provozování ČOV - provádíme servis technologických zařízení, technologický dohled, odbornou optimalizaci čistícího procesu čistírny odpadních vod, odběry vzorků odpadní vody a jejich rozbory v akreditované laboratoři, zpracování provozních řádů ČOV, vyhodnocení zkušebních provozů ČOV, zpracujeme Vám projektovou dokumentaci k ČOV apod. Samozřejmostí jsou rovněž konzultace během trvalého provozu ČOV, vyplnění potřebných hlášení, poradenství s intenzifikací či případnou rekonstrukcí jednotlivých technologických uzlů, kterou Vám naše společnost rovněž zrealizuje.